یادنامهٔ غلامحسین ساعدی

ی

غلامحسین ساعدی (گوهر مراد)
سیزدهم دی‌ماه ۱۳۱۴ ـ دوم آذر ماه ۱۳۶۴

صدا و آثار «غلامحسین ساعدی» در این سایت:

* * *

شبانه‌های «شاملو» برای «غلامحسین ساعدی»

از سروده‌های مشهور «احمد شاملو» یکی هم آن دو «شبانه»ای است که نام «گوهر مُراد» [غلامحسین ساعدی] را بر پیشانی دارد. «شبانه»هایی که بعدها «اسفندیار منفردزاده» بر آن‌ها موسیقی نوشت، «فرهاد مهراد» خواند‌شان و در جایی از تاریخ مبارزات مردمی ایران جلوه کرد و ثبت و ماندگار شد. [+]

* * *

«رو در رو یا دوش به دوش» در یادمان «صمد بهرنگی»

از غلامحسین ساعدی، نوشتاری بلند در معرفی صمد بهرنگی وجود دارد که اول‌بار در اولین سال انتشار کتاب جمعه به سردبیری احمد شاملو با عنوان «رو در رو یا دوش به دوش» منتشر شد. بخش کوتاهی از این نوشته را با صدای خود او بشنوید که از همدل و همزبان خود می‌گوید. [+]

* * *

گمشده‌ی لب دریا [داستان کودکان]
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
نویسنده: غلامحسین ساعدی
تصویرگر: زمان زمانی
[کتاب در فرمت (PDF)]

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone