سوسن: بخواهی نخواهی همینه (ترانه فیلم)

بخواهی نخواهی همینه
شعر: شهیار [قنبری]
آهنگ: پرویز [اتابکی]
خواننده: سوسن
ترانه فیلم: پنجره

ادامه خواندن سوسن: بخواهی نخواهی همینه (ترانه فیلم)

تاجیک: سوسن کی می‌آیی (ترانه فیلم)

سوسن کی میایی
شعر: شهیار [قنبری]
آهنگ: بابک [افشار]
خواننده: امان‌الله تاجیک
ترانه فیلم: پنجره

ادامه خواندن تاجیک: سوسن کی می‌آیی (ترانه فیلم)