مرضیه: نبودم اگر من (شاخه گل ۸۱)

مرضیه نبودم اگر من شاخه گل ۸۱

نبودم اگر من
(شاخه گل ۸۱)
شعر: معینی کرمانشاهی
آّهنگ: [علی] تجویدی
خواننده: مرضیه

ادامه خواندن مرضیه: نبودم اگر من (شاخه گل ۸۱)

error: Content is protected !!