عارف – عهدیه: سلطان قلبها ـ ۵ (جلد صفحه)

نمونه‌های باز خوانی‌شده ترانه‌های فیلم «سلطان قلبها»
شعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: انوشیروان روحانی

ادامه خواندن عارف – عهدیه: سلطان قلبها ـ ۵ (جلد صفحه)

error: Content is protected !!