نصرت رحمانی: شیرین (کانون پرورش فکری)

نصرت رحمانی شیرین

شیرین
سروده و صدا: نصرت رحمانی
موسیقی: مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۵۶

ادامه خواندن نصرت رحمانی: شیرین (کانون پرورش فکری)

نصرت رحمانی: عصر جمعه‌ی پاییز (کانون پرورش فکری)

عصر جمعه‌ی پاییز
سروده و صدا: نصرت رحمانی
از مجموعه شعر «حریق باد»
موسیقی: مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان – ۱۳۵۶

ادامه خواندن نصرت رحمانی: عصر جمعه‌ی پاییز (کانون پرورش فکری)

نصرت رحمانی: زمزمه‌ای در محراب (کانون پرورش فکری)

زمزمه‌ای در محراب

سروده و صدا: نصرت رحمانی
موسیقی: مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۵۶

ادامه خواندن نصرت رحمانی: زمزمه‌ای در محراب (کانون پرورش فکری)

نصرت رحمانی: وداع تلخ (کانون پرورش فکری)

وداع تلخ

سروده و صدا: نصرت رحمانی
موسیقی: مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۵۶

ادامه خواندن نصرت رحمانی: وداع تلخ (کانون پرورش فکری)

نصرت رحمانی: پرنده‌ای گریان (کانون پرورش فکری)

پرنده‌ای گریان

سروده و صدا: نصرت رحمانی
موسیقی: مجید انتظامی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۵۶

ادامه خواندن نصرت رحمانی: پرنده‌ای گریان (کانون پرورش فکری)

حکایتِ ناگفته‌ی داستان«ماهی سیاه کوچولو»

قصۀ «ماهی سیاه کوچولو» یکی از شناخته‌ترین داستان‌های «صمد بهرنگی» است. شناخته‌ترین از این بابت که تا به‌حال به چندین زبان دیگر ترجمه و منتشر شده است.

ادامه خواندن حکایتِ ناگفته‌ی داستان«ماهی سیاه کوچولو»

نیما یوشیج: توکایی در قفس (کانون پرورش فکری)

نیما یوشیج توکایی در قفس

توکایی در قفس
نویسنده: نیما یوشیج
تصویرگر: بهمن دادخواه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۰

ادامه خواندن نیما یوشیج: توکایی در قفس (کانون پرورش فکری)

کنستانتین پاستوفسکی: انگشتری جادو (کانون پرورش فکری)

کنستانتین پاستوفسکی انگشتری جادو

انگشتری جادو
نوشته‌: کنستانتین پاستوفسکی
ترجمه: پوران صلح‌کُل
طراح:‌ محمدرضا عدنانی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه خواندن کنستانتین پاستوفسکی: انگشتری جادو (کانون پرورش فکری)

جمشید سپاهی: آهوی گردن دراز (شنیداری) (کانون پرورش فکری)

جمشید سپاهی

آهوی گردن دراز
نوشته: جمشید سپاهی
موسیقی: شیدا قرچه‌داغی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۴۹

ادامه خواندن جمشید سپاهی: آهوی گردن دراز (شنیداری) (کانون پرورش فکری)

اسفندیار منفردزاده: موسیقی فیلم «دروازه» (جلد صفحه)

موسیقی فیلم «دروازه»
اسفندیار منفردزاده
(کانون پرورش فکری کودکان)

ادامه خواندن اسفندیار منفردزاده: موسیقی فیلم «دروازه» (جلد صفحه)