حمیرا: دیگر چه خواهی!؟ (گلهای رنگارنگ ۴۱۷)

دیگر چه خواهی
(گلهای رنگارنگ ۴۱۷)
شعر: رهی معیری
آهنگ: علی تجویدی
خواننده: حمیرا

ادامه خواندن حمیرا: دیگر چه خواهی!؟ (گلهای رنگارنگ ۴۱۷)

الهه: وای از شب من (گلهای رنگارنگ ۳۹۵)

وای از شب من
گلهای رنگارنگ شماره ۳۹۵
شعر: رهی معیری
آهنگ: همایون خُرم
خواننده: الهه

ادامه خواندن الهه: وای از شب من (گلهای رنگارنگ ۳۹۵)

هایده: می‌برد مرا (گلهای رنگارنگ ۵۲۰)

می‌برد مرا
(گلهای رنگارنگ ۵۲۰)
شعر: رهی معیری
آهنگ:‌ [علی] تجویدی
خواننده: هایده

ادامه خواندن هایده: می‌برد مرا (گلهای رنگارنگ ۵۲۰)

error: Content is protected !!