ناهید دایی‌جواد: ناله بی‌اثر (گلهای رنگارنگ ۴۲۱)

ناله بی‌اثر
گلهای ۴۲۱
شعر: رهی معیری
آهنگ: [جهانبخش] پازوکی
خواننده: ناهید [دایی‌جواد]

ادامه خواندن ناهید دایی‌جواد: ناله بی‌اثر (گلهای رنگارنگ ۴۲۱)

پوران: نه همزبانی، نه همنوایی (گلهای رنگارنگ ۳۸۵)

نه همزبانی، نه همنوایی
گلهای رنگارنگ ۳۸۵
شعر: رهی معیری
تنظیم آهنگ: جواد معروفی
خواننده: پوران شاپوری

ادامه خواندن پوران: نه همزبانی، نه همنوایی (گلهای رنگارنگ ۳۸۵)

منوچهر سخایی ـ دلکش: به کنارم بنشین (دو صدایی)

به کنارم بنشین
شعر: رهی معیری
آهنگ: مهدی خالدی
خواننده: منوچهر سخایی ـ دلکش
ترانه فیلم: شرمسار

ادامه خواندن منوچهر سخایی ـ دلکش: به کنارم بنشین (دو صدایی)

error: Content is protected !!