رویا: رقص پروانه

رویا رقص پروانه

رقص پروانه
شعر: معینی کرمانشاهی
آّهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: رویا

رقص پروانه
شعر: معینی کرمانشاهی
آّهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: رویا

تو، بی‌‌من به کجا بروی؟
من، بی‌‌تو به کجا بروم؟
پروانه به کنار گٔل چو به رقص آید؛ تو مرو!
بوی گٔل به دل‌ عاشق طرب افزاید؛ تو مرو!

تو بیا تا یک امشب برود از جانم تب
تو بیا! امشب تو بیا!
تو مرو تا من دیگر نکُنم یارب، یارب
تو بیا! امشب تو بیا!
پروانه به کنار گٔل چو به رقص آید؛ تو مرو
بوی گٔل به دل‌ عاشق طرب افزاید؛ تو مرو

گٔل اگر نازی دارد، تو که سر تا پا نازی
چه شود نازم بکشی
من اگر بی‌‌همرازم، چه شود با دمسازی
سو‌ی خود بازم بکشی
پروانه به کنار گٔل چو به رقص آید؛ تو مرو
بوی گٔل به دل‌ عاشق طرب افزاید؛ تو مرو

* * *

عهدیه: السون و والسون (ترانه فیلم)

السون و والسون
شعر: امان منطقی
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: میرم بابا بخرم

ادامه خواندن عهدیه: السون و والسون (ترانه فیلم)

مهستی: خدایا نمی‌دانم! (ترانه فیلم)

خدایا نمی‌دانم
شعر: کریم فکور
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: مهستی
ترانه فیلم: شیرین و فرهاد

ادامه خواندن مهستی: خدایا نمی‌دانم! (ترانه فیلم)

الهه: دلم را بی‌خبر می‌بری (گلهای صحرایی ۳۰)

دلم را بی‌خبر می‌بری
گلهای صحرایی ۳۰
شعر: کاوه
آهنگ: انوشیروان روحانی
تنظیم آهنگ برای گلها: جواد معروفی

ادامه خواندن الهه: دلم را بی‌خبر می‌بری (گلهای صحرایی ۳۰)

بلا الوندی: فاطی جون! (ترانه فیلم)

فاطی جون
شعر: [امان منطقی]
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: بلا الوندی
ترانه فیلم: بابا نان داد

ادامه خواندن بلا الوندی: فاطی جون! (ترانه فیلم)

error: Content is protected !!