عارف: هر کی خوشگله نامهربونه (ترانهٔ فیلم)

هر کی خوشگله، نامهربونه!
شعر: علیرضا طبایی
آهنگ: حسن لشکری
خواننده: عارف
ترانه فیلم: تنها و گلها

ادامه خواندن عارف: هر کی خوشگله نامهربونه (ترانهٔ فیلم)

هایده: تو چشمون سیاهم (ترانه فیلم)

تو چشمون سیاهم
شعر: علیرضا طبایی
آهنگ: حسن لشکری
خواننده: هایده
ترانه فیلم: تنها و گلها

ادامه خواندن هایده: تو چشمون سیاهم (ترانه فیلم)