عهدیه: شهزاده رؤیاها (ترانه فیلم)

شهزاده رؤیاها
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: همایون خُرم
خواننده: عهدیه
ترانهٔ فیلم: دالاهو

ادامه خواندن عهدیه: شهزاده رؤیاها (ترانه فیلم)

ایرج: بدو بدو بیا بیا (ترانه فیلم)

ایرج بدو بدو بیا بیا

بدو بدو بیا بیا
شعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: همایون خرم
خواننده: ایرج
ترانه فیلم: بهشت دور نیست

ادامه خواندن ایرج: بدو بدو بیا بیا (ترانه فیلم)