مهستی: بی‌خبر ماندی ز حالم (گلهای رنگارنگ ۴۲۰)

بی‌خبر ماندی ز حالم
گلهای رنگارنگ ۴۲۰
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: پرویز یاحقی
خواننده: مهستی

ادامه خواندن مهستی: بی‌خبر ماندی ز حالم (گلهای رنگارنگ ۴۲۰)

مهستی: آسمون با من و تو قهره دیگه!

مهستی آسمون با من و تو قهره دیگه

آسمون با من و تو قهره دیگه!
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: [صدرالدین] مهوان
خواننده: مهستی

ادامه خواندن مهستی: آسمون با من و تو قهره دیگه!