منوچهر سخایی ـ پوران: گفت‌وگو

گفت‌وگو
شعر: فرصت شیرازی
آهنگ: جواد بدیع‌زاده
خوانندگان: منوچهر سخایی ـ پوران

ادامه خواندن منوچهر سخایی ـ پوران: گفت‌وگو

منوچهر سخایی: آنقدر تو را دوست دارم

منوچهر سخایی انقدر تو را دوست دارم

آنقدر تو را دوست دارم
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: امیر آرام
تنظیم: ناصر چشم‌آذر
خواننده: منوچهر سخایی

ادامه خواندن منوچهر سخایی: آنقدر تو را دوست دارم