فریدون فرخزاد: دروغگو دشمن خداست

دروغگو دشمن خداست
آهنگ: هاملت میناسیان
شعر: [محمدعلی] بهمنی
خواننده: فریدون فرخزاد

ادامه خواندن فریدون فرخزاد: دروغگو دشمن خداست

error: Content is protected !!