پوران: ای خدای مهربان (ترانه فیلم)

ای خدای مهربان
شعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: [حسین] واثقی
خواننده: پوران
ترانه فیلم: بارگاه شیطان

ادامه خواندن پوران: ای خدای مهربان (ترانه فیلم)

ایرج ـ عهدیه: شکوفه‌ی عشق (دو صدایی)

ایرج عهدیه شکوفه عشق

شکوفهٔ عشق
شاعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: همایون خُرم
خوانندگان: ایرج ـ عهدیه
ترانهٔ فیلم: بهشت دور نیست

ادامه خواندن ایرج ـ عهدیه: شکوفه‌ی عشق (دو صدایی)

ایرج ـ عهدیه: پدر این زندگی ارزانی تو (ترانه فیلم)

پدر این زندگی ارزونی تو
شعر: [محمدعلی] شیرازی
آهنگ: [پرویز] مقصدی
خوانندگان: ایرج ـ عهدیه
ترانه فیلم: قصر زرین

ادامه خواندن ایرج ـ عهدیه: پدر این زندگی ارزانی تو (ترانه فیلم)