حکایت اولین عکس «نیما یوشیج» به روایت «هادی شفائیه»

تصاویری که از «نیما یوشیج» به دست هنرمند عکاس «هادی شفائیه» ثبت شده است، برای بسیاری از ما چشم‌آشنا و شناخته‌شده است. ماجرای اولین عکسی که او از این شاعر نام‌آشنا گرفت را اما شاید کمتر کسی شنیده یا به یاد داشته باشد. حکایت مربوط به ثبت این عکس و عاقبت آن را به روایت خود عکاس بخوانید.

ادامه خواندن حکایت اولین عکس «نیما یوشیج» به روایت «هادی شفائیه»

نیما یوشیج: هنگام که گریه می‌دهد ساز (مجموعه ترانه‌ها)

نیما یوشیج هنگام که گریه می دهد ساز

هنگام که گریه می‌دهد ساز
نیما یوشیج

ادامه خواندن نیما یوشیج: هنگام که گریه می‌دهد ساز (مجموعه ترانه‌ها)