امیر رسایی: شکوه (ترانه فیلم)

شکوه
شعر: رضا شمسا
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: امیر رسایی
ترانه فیلم: عشق کولی
روی آهنگ گریه کن (گوگوش)

ادامه خواندن امیر رسایی: شکوه (ترانه فیلم)

عارف: اگه دیوونگی عشقه، درسته! (ترانه فیلم)

اگه دیوونگی عشقه، درسته
شعر: نظام فاطمی
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: عارف
ترانه فیلم: قربون هر چی خوشگله

ادامه خواندن عارف: اگه دیوونگی عشقه، درسته! (ترانه فیلم)

error: Content is protected !!