رامش: با چشمات دلم رو نلرزون (ترانه فیلم)

با چشمات دلم را نلرزون
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: بابک [افشار]
خواننده: رامش
ترانه فیلم: بسترهای جداگانه

ادامه خواندن رامش: با چشمات دلم رو نلرزون (ترانه فیلم)

error: Content is protected !!