گیتی: واست ناز می‌کنم (ترانه فیلم)

واست ناز می‌کنم
شعر: رضا شمسا
آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: گیتی پاشایی
ترانه فیلم: پاپوش

ادامه خواندن گیتی: واست ناز می‌کنم (ترانه فیلم)

عهدیه: به هر دستی بدی پس می‌گیری (ترانه فیلم)

به هر دستی بدی پس می‌گیری
شعر: رضا شمسا
آهنگ: حسین واثقی
خواننده: عهدیه
ترانه فلیم: حسین آژادن

ادامه خواندن عهدیه: به هر دستی بدی پس می‌گیری (ترانه فیلم)