گوگوش: یک روزی پیدات می‌کنم!

یک روزی پیدات می‌کنم
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: پرویز اتابکی
تنظیم آهنگ: واروژان
خواننده: گوگوش

ادامه خواندن گوگوش: یک روزی پیدات می‌کنم!

عارف: زندگی زندگی (ترانه فیلم)

زندگی زندگی
شعر: جهانبخش پازوکی
آهنگ: جهانبخش پازوکی
تنظیم آهنگ: واروژان
خواننده: عارف
ترانه فیلم: گروهبان

ادامه خواندن عارف: زندگی زندگی (ترانه فیلم)