اسفندیار منفردزاده: موسیقی فیلم «داش آکل» (جلد صفحه)

موسیقی فیلم «داش آکل» (۵)
اسفندیار منفردزاده
(آهنگ روز)

ادامه خواندن اسفندیار منفردزاده: موسیقی فیلم «داش آکل» (جلد صفحه)

فرزانه: دلم می‌شنگه ـ کافر قیزی جون (جلد صفحه)

ترانه های فیلم حسین کرد شبستری

دلم می‌شنگه ـ کافر قیزی جون
فرزانه
ترانه‌های فیلم حسین کرد شبستری

(فروشگاه فیلیپس کالای)

ادامه خواندن فرزانه: دلم می‌شنگه ـ کافر قیزی جون (جلد صفحه)