مرضیه: سنگ خارا (گلهای رنگارنگ ۲۶۱)

مرضیه سنگ خارا

سنگ خارا
(گلهای رنگارنگ ۲۶۱)
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ:‌ علی تجویدی
تنظیم: روح‌الله خالقی
خواننده: مرضیه

ادامه خواندن مرضیه: سنگ خارا (گلهای رنگارنگ ۲۶۱)

هایده: نصیب من (گلهای رنگارنگ ۵۱۵)

نصیب من [+]
(گلهای رنگارنگ ۵۱۵)
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: [علی] تجویدی
خواننده: هایده

ادامه خواندن هایده: نصیب من (گلهای رنگارنگ ۵۱۵)

error: Content is protected !!