داریوش: چی میشه (ترانه فیلم)

چی میشه
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: بابک بیات
خواننده: داریوش اقبالی
ترانه فیلم: شیر تو شیر

ادامه خواندن داریوش: چی میشه (ترانه فیلم)

داریوش: پنجره (ترانه فیلم)

داریوش علی کنکوری

پنجره
شعر: [ایرج] جنتی‌عطایی
آهنگ: بابک بیات
خواننده: داریوش اقبالی
ترانه فیلم: علی کنکوری

ادامه خواندن داریوش: پنجره (ترانه فیلم)

error: Content is protected !!