مهدی اخوان‌ثالث: پیوندها و باغ (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث پیوندها و باغ

پیوندها و باغ
کلام و صدا: اخوان‌ثالث
موسیقی: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: پیوندها و باغ (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان‌ثالث: دریچه‌ها (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث دریچه ها

کلام و صدا: اخوان‌ثالث
موسیقی: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: دریچه‌ها (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان‌ثالث: آواز کرک (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث آواز کرک

کلام و صدا: اخوان‌ثالث
موسیقی: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: آواز کرک (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان‌ثالث: زمستان (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث زمستان

کلام و صدا: اخوان‌ثالث
موسیقی: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: زمستان (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان‌ثالث: باغ من (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث باغ من

کلام و صدا: اخوان‌ثالث
موسیقی: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: باغ من (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان‌ثالث: قاصدک (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث قاصدک

سروده و صدا: اخوان‌ثالث
موسیقی: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: قاصدک (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان‌ثالث: پرستار (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث پرستار

کلام و صدا: اخوان‌ثالث
موسیقی: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: پرستار (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان‌ثالث: غزل ۳ (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث غزل ۳

کلام و صدا: اخوان‌ثالث
موسیقی: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: غزل ۳ (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان‌ثالث: آورده‌اند که، فردوسی (کانون پرورش فکری)

مهدی اخوان ثالث آورده اند که فردوسی

آورده‌اند که، فردوسی . . .
نوشته: مهدی اخوان‌ثالث
تصویرگر: علی‌اکبر صادقی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

مهدی اخوان ثالث آورده اند که فردوسی

خلاصه کتاب:
چگونگی پدیدآوردن شاهنامه و کسانی که از آن تاثیر گرفته اند و نیز درگیری فردوسی با سلطان محمود غزنوی.

مشخصات کتاب:
نام کتاب: آورده‌اند که،‌ فردوسی (زندگی راستین در افسانه‌ها)
نوشته: مهدی اخوان‌ثالث
تصویرگر: علی‌اکبر صادقی

موضوع: داستان
قیمت: ۴۰ ریال
تعداد صفحات: ۲۶ صفحه
قطع کتاب: ۲۵ × ۲۵ سانتی‌متر

تاریخ چاپ اول: ۱۳۵۴

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

مهدی اخوان‌ثالث: صدای شاعر (کانون پرورش فکری)

شعرهای مهدی اخوان ثالث

کلام و صدا: اخوان‌ثالث
موسیقی: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن مهدی اخوان‌ثالث: صدای شاعر (کانون پرورش فکری)

error: Content is protected !!