نیلوفر: تک تک‌تکه (ترانه فیلم)

نیلوفر تک تکه

تک تک‌تکه
شعر: مهرداد افشین
آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: نیلوفر
ترانه فیلم: شوخی نکن دلخور می‌شم

ادامه خواندن نیلوفر: تک تک‌تکه (ترانه فیلم)

error: Content is protected !!