شهیار قنبری (صدای شاعر) قدغن

قدغن
شعر، دکلمه، آهنگ و صدای:  شهیار قنبری
تنظیم آهنگ و اجرای گیتار: آرمیک
این دکلمه ترانه در ساند کلود [+]

ادامه خواندن شهیار قنبری (صدای شاعر) قدغن