بایگانی برچسب: s

عارف – عهدیه: سلطان سلطان قلبها ـ ۵ (جلد صفحه)

نمونه‌های باز خوانی‌شده ترانه‌های فیلم «سلطان قلبها»
شعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: انوشیروان روحانی

ادامه‌ی خواندن