یان اونک: دروازه (کانون پرورش فکری)

یان اونک دروازه

دروازه
فیمی از: یان اونک
موسیقی: اسفندیار منفردزاده
کانون پروروش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۳

 

دروازه
فیلمی از: یان اونک
دستیار کارگردان و منشی صحنه: شهلا ارژنگ
فیلمبردار: فیروز ملک‌زاده
دستیاران فیلمبردار:‌مرتضی رضاخانی / رهنما حقیقی
موسیقی: اسفندیار منفردزاده
صدا: هرایر آتشکار
مشاور تدوین: آسترید ویمن
تدارکات: محسن نصرتی / پرویز خداداد / داود پهلوان
آسیستان دکور: علیمردانی
مجری طرح: مرتضی جعفری
چاپ و لابراتوار: استودیو بدیع
بازیگران: صالح / زهرا جهانگیری / امیر سعدی / لیدا کنعانی / محمد پورستار / والامقام / حبیبی / درذی.
طراح پوستر: فرشید مثقالی

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

موسیقی ایرانی:‌ نغمه دشتی (کانون پرورش فکری)

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ردیف‌های موسیقی ایران (نغمه دشتی)
نوشته، انتخاب و نظارت: کامبیز روشن‌روان
آواز: محمدرضا شجریان
طرح جلد: فرشید مثقالی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن موسیقی ایرانی:‌ نغمه دشتی (کانون پرورش فکری)

موسیقی ایرانی:‌ نغمه اصفهان (کانون پرورش فکری)

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ردیف‌های موسیقی ایران (نغمه اصفهان)
نوشته، انتخاب و نظارت: کامبیز روشن‌روان
آواز: محمدرضا شجریان
طرح جلد: فرشید مثقالی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن موسیقی ایرانی:‌ نغمه اصفهان (کانون پرورش فکری)

موسیقی ایرانی:‌ دستگاه ابوعطا (افشاری) (کانون پرورش فکری)

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ردیف‌های موسیقی ایران: دستگاه ابوعطا (افشاری)
نوشته، انتخاب و نظارت: کامبیز روشن‌روان
آواز: محمدرضا شجریان
طرح جلد: فرشید مثقالی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن موسیقی ایرانی:‌ دستگاه ابوعطا (افشاری) (کانون پرورش فکری)

موسیقی ایرانی:‌ دستگاه همایون (کانون پرورش فکری)

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ردیف‌های موسیقی ایران (دستگاه همایون)
نوشته، انتخاب و نظارت: کامبیز روشن‌روان
آواز: محمدرضا شجریان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن موسیقی ایرانی:‌ دستگاه همایون (کانون پرورش فکری)

موسیقی ایرانی:‌ دستگاه ماهور (کانون پرورش فکری)

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ردیف‌های موسیقی ایران (ماهور)
نوشته، انتخاب و نظارت: کامبیز روشن‌روان
آواز: محمدرضا شجریان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن موسیقی ایرانی:‌ دستگاه ماهور (کانون پرورش فکری)

موسیقی ایرانی:‌ دستگاه شور (کانون پرورش فکری)

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ردیف‌های موسیقی ایران (دستگاه شور)
نوشته، انتخاب و نظارت: کامبیز روشن‌روان
آواز: محمدرضا شجریان
طرح جلد: فرشید مثقالی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن موسیقی ایرانی:‌ دستگاه شور (کانون پرورش فکری)

موسیقی ایرانی:‌ سه‌گاه (کانون پرورش فکری)

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ردیف‌های موسیقی ایران (سه‌گاه)
نوشته، انتخاب و نظارت: کامبیز روشن‌روان
آواز: محمدرضا شجریان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن موسیقی ایرانی:‌ سه‌گاه (کانون پرورش فکری)

موسیقی ایرانی:‌ دستگاه چهارگاه (کانون پرورش فکری)

موسیقی ایرانی دستگاه چهارگاه

ردیف‌های موسیقی ایران (چهارگاه)
نوشته، انتخاب و نظارت: کامبیز روشن‌روان
آواز: محمدرضا شجریان
طرح جلد: فرشید مثقالی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

جواد مجابی: پسرک چشم آبی (نوشتاری)

جواد مجابی پسرک چشم آبی

پسرک چشم آبی
نویسنده: جواد مجابی
تصویرگر: فرشید مثقالی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه خواندن جواد مجابی: پسرک چشم آبی (نوشتاری)

error: Content is protected !!