مرضیه: شکوفه آرزو

مرضیه شکوفه آرزو

شکوفه آرزو
شعر: هدایت‌الله نیر سینا
آهنگ: جواد لشکری
خواننده: مرضیه

تو گفتی چو شقایق نو زند خیمه به صحرا
به فصلی که شکوفه شود چو روی تو شکوفا
بیایی به خاطر دل من تازه کُنی خاطرات کُهن
بگیری چو ره صحرا،‌چو بوی بهار و باد صبا
بیایی به کاشانه‌ی ما، نوازی دل ما را
. . .
. . .

* * *

ویگن: ترانه‌ من

ویگن ترانه من

ترانه‌ من
شعر: [هدایت‌الله] نیرسینا
آهنگ: عباس شاپوری
خواننده: ویگن
(این ترانه را «پوران» هم خوانده است. آنجا نام ترانه‌سرا را «پرویز خطیبی» نوشته‌اند!) [+]

ادامه خواندن ویگن: ترانه‌ من

error: Content is protected !!