گوگوش: گل بی‌گلدون (چه اشتباهی کردم)

گوگوش گل بی گلدون چه اشتباهی کردم

گل بی‌گلدون (چه اشتباهی کردم)
شعر: هوشنگ توفیقی
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: گوگوش

ادامه خواندن گوگوش: گل بی‌گلدون (چه اشتباهی کردم)

error: Content is protected !!