زندگی و آثار امین‌الله حسین (کانون پرورش فکری)

زندگی و آثار امین الله حسین

امین‌الله حسین
به‌کوشش: ارسلان ساسانی
نوشته: فریدون معزی مقدم
گوینده: مظفر مقدم
صدای: امین‌الله حسین
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن زندگی و آثار امین‌الله حسین (کانون پرورش فکری)

اسکار وایلد: شاهزاده شاد (کانون پرورش فکری)

اسکار وایلد شاهزاده شاد

شاهزاده شاد
نوشته: اسکار وایلد
ترجمه: فریدون معزی مقدم
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه خواندن اسکار وایلد: شاهزاده شاد (کانون پرورش فکری)