احمد شاملو (صدای شاعر) مرگ وارتان [نازلی]

بهار خنده زد و ارغوان شکفت. در خانه، زیر پنجره گل داد یاس پیر. پانویس اول: این شعر را «احمد شاملو» به‌یاد «وارتان سالاخانیان» سروده بود و «مرگ وارتان» نام داشت. در زمان انتشار، اما به‌ قصد جان به‌در بُردن از تیغ تیز سانسور، با نام «مرگ نازلی» به‌چاپ رسید. نخستین‌بار در اولین سال‌ها از دههٔ … ادامه خواندن احمد شاملو (صدای شاعر) مرگ وارتان [نازلی]