در باره سایت

● «پرند» سایتی تک‌نفره است. مطالبش را هم ـ هر چه هست ـ من «راوی» می‌نویسم. قصدم اسم در کردن، یا به شهرت رسیدن و کسب اعتبار نیست. در واقع آنچه در این سایت نوشته و منتشر می‌شود همانا مطالبی‌‌ست که همه‌ٔ ما از موضوع آن کم‌وبیش آگاهیم و از پیشینه‌ٔ ماجراهای آن چیزی به‌یاد داریم.

به کلامی دیگر، «راوی حکایت باقی» مجموعه‌‌ٔ حکایاتی‌ست که از دیگران باقی مانده، و یا بقیه‌ٔ ناگفته‌ از حکایتی‌ست‌ به روایت من راوی که شاید مقبول بیفتد و باقی بماند.

● این سایت، با توان معین و سواد فنی مختصری که دارم از بهار سال ۱۳۸۴ راه افتاده است. بدون وابستگی مالی به موسسه و سازمانی خاص، و دور از هر آگهی تجاری و تبلیغات بازرگانی مرسوم. در طول این سال‌ها، انگیزه‌ٔ ادامه‌ٔ برپایی این سایت، همانا دلگرمی‌هایی بوده که از شما خوانندگان گرفته‌ام و بس.

● و این‌هم نشانی مکاتبه که اگر در نوشتاری و مطالب این سایت سهوی بود و خطایی دیدید، به خطی آن‌را به کاتب این حکایات گوشزد کنید که این راویِ کمترین، از دار دنیا هر چه نداشته باشد ولی، گوشی شنوا دارد و دلی امیدوار به همدلی و همراهی‌های شما.

parand.se@gmail [dat] com

باقی بقای شما
(راوی حکایت باقی)

* * *

error: Content is protected !!