همین روز در آن سال

همانطور که می‌دانید «تقویم تاریخ» مجموعه‌ای از گفتار یا نوشتارهایی‌ست که به رُخدادهای تاریخی در سال‌های گذشته می‌پردازد؛ صفحهٔ «همین روز در آن سال» اما «روزشمار تاریخ» به شکل جا افتاده و معمول آن نیست. در واقع این ابتکار از «راوی حکایت باقی» در جهت یادآوری رویدادهای تاریخی عصر حاضر به شیوه‌ای تازه است. مثلا تولد یک سروده، یا دستخط و امضای شاعری در سال‌های گذشته و دور. تا کامل شدن این «روزشمار» البته راهی طولانی در پیش است. به همدلی همیشه‌ای که داشته‌اید با «راوی حکایت باقی» در این بخش نیز همراه باشید.

* * *

فروردین:
۱۳۲۵ سرایش «داستانی نه تازه» (نیما یوشیج) [+]
۱۳۳۵ سرایش «آواز کرک»‌ (مهدی اخوان ثالث) [+]
۱۳۳۵ سرایش «چاووشی»‌ (مهدی اخوان ثالث) [+]
۱۳۳۵ سرایش «تسلی و سلام»‌ (مهدی اخوان ثالث) [+]
۱۳۵۱ سرایش «شبانه» [مرا تو بی‌سببی نیستی] (احمد شاملو) [+]
۱۳۵۰ سرایش «مرثیهٔ جنگل» (هوشنگ ابتهاج) [+]
۱۳۵۳ سرایش «گل زرد»، «گل پرپر» (هوشنگ ابتهاج) [+]
۱۳۶۹ سرایش «تأمل تهمتن بر منازل» (منوچهر آتشی» [+]

۰۲ فروردین ۱۳۴۲ اجرای ترانهٔ «رقص پروانه» در رادیو ایران [+]
۰۷ فروردین ۱۳۷۲ سرایش «آن روز» (احمد شاملو) [+]
۰۸ فروردین ۱۳۵۰ سرایش ترانه «دو ماهی» شعر و دستخط (شهیار قنبری) [+]
۱۳ فروردین ۱۳۳۱ عکس یادگاری «هوشنگ ابتهاج» و «احمد شاملو» [+]
۱۵ فروردین ۱۳۳۴ امضای عکس «فروغ فرخ‌زاد» برای مادرش [+]
۱۵ فروردین ۱۳۳۸ سرایش «ستارهٔ‌ دور» (نادر نادرپور) [+]
۱۵ فروردین ۱۳۵۱ سرایش «شبانه» [در نیست، راه نیست] (احمد شاملو) [+]
۱۶ فروردین ۱۳۴۴ نامه «داریوش مهرجویی» به «فروغ فرخزاد» [+]
۱۷ فروردین ۱۳۲۲ انتشار «شازده کوچولو» (آنتوان دوسنت اگزوپری) [+]
۱۸ فروردین ۱۳۳۴ تعهدنامه‌ی «فروغ فرخ‌زاد» به همسرش [+]
۱۹ فروردین ۱۳۳۰ گواهی فوت «صادق هدایت» [+]
۲۷ فروردین ۱۳۳۳ سرایش «مرگ قو» (مهدی حمیدی شیرازی) [+]
۲۹ فروردین ۱۳۵۲ نمایش فیلم «تنگنا» (امیر نادری) [+]
۲۹ فروردین ۱۳۱۶ تقدیم‌نامهٔ «صادق هدایت» برای «مجتبی مینوی» [+]

اردیبهشت:
۱۳۲۵ نگارش «توکایی در قفس» (نیما یوشیج) [+]
۱۳۳۹ سرایش «کوچه» (فریدون مشیری) [+]
۱۳۴۵ امضاء «رهی معیری» برای (نواب صفا) [+]
۱۳۵۷ سرایش «شادباش» (هوشنگ ابتهاج) [+]
۱۳۶۱ سرایش «دلم گرفته ای‌دوست» [هوای گریه] (سیمین بهبهانی) [+]
۱۳۶۶ سرایش «مرگ دوباره» شعر و دستخط (هوشنگ ابتهاج) [+]
۱۳۶۶ سرایش «گریز» شعر و دستخط (هوشنگ ابتهاج) [+]
۱۳۶۸ سرایش «از این‌سوی با خزر» (سیاوش کسرایی) [+]

۱ اردیبهشت ۱۳۳۲ سرایش «از پشت آتش» (نادر نادرپور) [+]
۰۳ اردیبهشت ۱۳۳۲ سرایش «رقص ایرانی» (سیاوش کسرایی) [+]
۰۳ اردیبهشت ۱۳۴۵ عکس و خط «پروانه فروهر» برای »داریوش فروهر» [+]
۰۹ اردیبهشت ۱۳۷۰ سرایش «نیامد» (رضا براهنی) [+]
۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۱ سرایش «اشک پدر» (نادر نادرپور) [+]
۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۴ سرایش «هست شب» (نیما یوشیج) [+]

خرداد:
۱۳۳۳ سرایش «مادر» (نصرت رحمانی) [+]
۱۳۳۵ امضای عکس «هوشنگ ابتهاج» برای خواهرش [+]
۱۳۳۵ سرایش «باغ من» (مهدی اخوان‌ثالث) [+]
۱۳۳۵ سرایش «هستن» (مهدی اخوان‌ثالث) [+]
۱۳۳۷ سرایش «سر کوه بُلن . . .» (مهدی اخوان‌ثالث) [+]
۱۳۴۳ سرایش «سیب» [تو به من خندیدی] (حمید مصدق) [+]
۱۳۵۷ سرایش «حصار» (هوشنگ ابتهاج) [+]

۱۳ خرداد ۱۳۳۴ امضای عکس «نیما یوشیج» برای «هادی شفائیه» [+]
۱۴ خرداد ۱۳۹۴ شعر و امضای «شفیعی کدکنی» بر دیوار شهر لیدن ـ هلند [+]
۱۴ خرداد ۱۳۵۰ ضبط موسیقی متن فیلم «داش‌آکل» (اسفندیار منفردزاده) [+]
۱۷ خرداد ۱۳۵۱ نمایش فیلم «تپلی» (رضا میرلوحی) [+]
۲۵ خرداد ۱۳۸۸ سرایش «خاک مرا به باد مده» (سیمین بهبهانی) [+]
۲۷ خرداد ۱۳۵۸ سرایش «کیوان ستاره بود» (هوشنگ ابتهاج) [+]
۳۰ خرداد ۱۳۳۲ سرایش «برای روزنبرگ‌ها» (هوشنگ ابتهاج) [+]

تیر:
۱۳۳۳ سرایش «ترانه» (هوشنگ ابتهاج) [+]
۱۳۳۳ سرایش «زمین» (هوشنگ ابتهاج) [+]
۱۳۴۰ سرایش «بردگی» (هوشنگ ابتهاج) [+]

۰۱ تیر ۱۳۳۶ عکس از «بانک ملی ایران» (هادی شفائیه) [+]
۰۱ تیر ۱۳۴۱ سرایش «نقاب و نماز» (نادر نادرپور) [+]
۰۲ تیر ۱۳۶۰ سرایش «یک چهره از سعید» (اسماعیل خویی) [+]
۰۵ تیر ۱۳۳۴ سرایش «افق روشن» (احمد شاملو) [+]
۰۹ تیر ۱۳۵۵ نمایش فیلم «غزل» (مسعود کیمیایی) [+]
۱۰ تیر ۱۳۳۳ عکس و تاریخ «مرتضی کیوان و پوری سلطانی» [+]
۱۰ تیر ۱۳۴۷ سرایش «و حسرتی» (احمد شاملو) [+]
۱۶ تیر ۱۳۴۸ سرایش «زنی چراغ به دست» (نادر نادرپور) [+]
۱۷ تیر ۱۳۳۳ عکس و تاریخ «مرتضی کیوان و پوری سلطانی» [+]
۲۶ تیر ۱۳۵۱ سرایش «تعویذ» (احمد شاملو) [+]
۳۱ تیر ۱۳۴۴ طرح نقاشی و شعری از (فروغ فرخزاد) [+]
۳۱ تیر ۱۳۵۸ سرایش «بُن‌بست» [روزگار غریبی‌ست نازنین] (احمد شاملو) [+]

مرداد:
۱۳۳۱ سرایش «بر سواد سنگفرش راه» (هوشنگ ابتهاج) [+]
۱۳۳۷ امضای عکس «شهریار» برای هوشنگ ابتهاج (سایه) [+]
۱۳۵۶ سرایش «شکفتن» (سیاوش کسرایی) [+]
۱۳۵۶ سرایش «وحدت» (سیاوش کسرایی) [+]

۰۴ مرداد ۱۳۳۰ سرایش «شبگیر» (هوشنگ ابتهاج) [+]
۰۷ مرداد ۱۳۳۶ سرایش «شعری برای تو» (فروغ فرخزاد) [+]
۱۱ مرداد ۱۳۴۱ دستخط و یادگار نوشت صمد بهرنگی [+]
۱۵ مرداد ۱۳۳۴ امضاء کتاب «دیوار» برای برادر (فروغ فرخ‌زاد) [+]
۲۰ مرداد ۱۳۳۴ سرایش «آشتی» (نادر نادرپور) [+]
۲۰ مرداد ۱۳۴۵ سرایش «Postumus» (احمد شاملو) [+]
۲۱ مرداد ۱۳۴۲ اجرای ترانهٔ «تنها رفته‌ای» (پروین) [+]
۲۷ مرداد ۱۳۴۹ سرایش ترانه «مرد تنها» شعر و دستخط (شهیار قنبری) [+]
۳۰ مرداد ۱۳۳۳ سرایش «لالایی برای بیداری» (احمد شاملو) [+]
۳۰ مرداد ۱۳۴۱ سرایش «دو آیینه» (نادر نادرپور) [+]

شهریور:
۱۳۳۳ سرایش «فریاد» (مهدی اخوان‌ثالث) [+]
۱۳۳۶ سرایش «غزل ۳» (مهدی اخوان‌ثالث) [+]
۱۳۳۸ سرایش «قاصدک» (مهدی اخوان‌ثالث) [+]
۱۳۴۱ سرایش «پیوندها و باغ» (مهدی اخوان‌ثالث) [+]
۱۳۴۳ سرایش «تشویش» (هوشنگ ابتهاج) [+]
۱۳۶۹ سرایش «غزل سیاه» (سیاوش کسرایی) [+]
۱۳۷۲ سرایش «دلم هوای آفتاب می‌کند» (سیاوش کسرایی) [+]
۱۳۷۳ سرایش «صفحهٔ لاکی» (سیمین بهبهانی) [+]

۰۳ شهریور ۱۳۵۰ نمایش فیلم «داش آکل» (مسعود کیمیایی) [+]
۰۶ شهریور ۱۳۵۰ نامگذاری دبستانی به نام «فروغ فرخزاد» [+]
۱۴ شهریور ۱۳۳۰ سرایش «ای فردا» (هوشنگ ابتهاج) [+]
۱۵ شهریور ۱۳۵۱ نمایش فیلم «بلوچ» (مسعود کیمیایی) [+]
۲۱ شهریور ۱۳۵۲ نمایش فیلم «خاک» (مسعود کیمیایی) [+]
۲۵ شهریور ۱۳۴۶ خط «ابراهیم گلستان و خاطرهٔ «فروغ»  [+]
۳۱ شهریور ۱۳۵۱ سرایش «غریبانه» (احمد شاملو) [+]

مهر:
۱۳۳۳ سرایش «چاره» (مهدی اخوان‌ثالث) [+]
۱۳۳۳ سرایش «وداع» (فروغ فرخزاد) [+]
۱۳۴۱ سرایش «من و تو، درخت و بارون» (احمد شاملو) [+]

۰۱ مهر ۱۳۳۶ شروع به شغل آموزگاری «صمد بهرنگی» [+]
۰۴ مهر ۱۳۵۹ سرایش «دلریخته» (شهیار قنبری) [+]
۰۷ مهر ۱۳۵۴ تصویر «مهدی سماکار» به قلم «امیر نادری» [+]
۱۲ مهر ۱۳۳۳ سرایش «پوچ» (فروغ فرخزاد) [+]
۲۰ مهر ۱۳۵۱ سرایش «واپسین تیر ترکش . . .» (احمد شاملو) [+]
۲۳ مهر ۱۳۴۹ نمایش فیلم «طوقی» (علی حاتمی) [+]
۲۴ مهر ۱۳۰۷ طرح نقش «آهوی تنها» به قلم «صادق هدایت» [+]
۲۵ مهر ۱۳۷۲ سرایش «بوسه و آتش» [به یاد حسن گلنراقی] (فریدون مشیری) [+]
۲۶ مهر ۱۳۳۷ امضای عکس «منوچهر سخایی» برای «کامبیز مژدهی» [+]
۲۷ مهر ۱۳۲۳ اجرای سرود «ای ایران» در تالار دبستان نظامی [+]
۲۷ مهر ۱۳۳۳ نگارش واپسین نامهٔ «مرتضی کیوان» پیش از اعدام [+]

آبان:

۱۳۲۷ سرایش «اجاق سرد» (نیما یوشیج) [+]
۱۳۲۸ سرایش «زبان نگاه» (هوشنگ ابتهاج) [+]
۱۳۳۴ سرایش «لحظهٔ دیدار» (مهدی اخوان‌ثالث) [+]
۱۳۴۱ سرایش «پرستار» (مهدی اخوان‌ثالث) [+]

۰۲ آبان ۱۳۲۵ سرایش «شهر صبح» (نیما یوشیج) [+]
۰۳ آبان ۱۳۵۷ سرایش «بازگشت» (هوشنگ ابتهاج) [+]
۰۵ آبان ۱۳۵۰ نمایش فیلم «خداحافظ رفیق» (امیر نادری) [+]
۱۹ آبان ۱۳۵۷ سرایش «کهن دیارا» (نادر نادرپور) [+]
۱۹ آبان ۱۳۵۸ سرایش «یادگار خون سرو» (هوشنگ ابتهاج) [+]
۲۹ آبان ۱۳۳۳ کشتی‌گیران ایران در استکلهم ـ سوئد [+]

آذر:
۱۳۳۰ سرایش «سگ‌ها و گرگ‌ها» (مهدی اخوان‌ثالث) [+]
۱۳۳۳ سرایش «شعر ناتمام» (نصرت رحمانی) [+]

۰۷ آذر ۱۳۵۲ نمایش فیلم «نفرین» (ناصر تقوایی) [+]
۱۰ آذر ۱۳۴۹ نمایش فیلم «رضا موتوری» (مسعود کیمیایی) [+]
۲۲ آذر ۱۳۳۶ سرایش «بُت‌تراش» (نادر نادرپور) [+]
۲۴ آذر ۱۳۳۰ سرایش «پس از من شاعری آید» (سیاوش کسرایی) [+]
۲۷ آذر ۱۳۲۰ سرایش «آی آدمها» (نیمایوشیج) [+]
۲۹ آذر ۱۳۴۸ امضای عکس «پوران» برای پسرش [+]

دی:
۱۳۰۱ سرایش «افسانه» (نیما یوشیج) [+]
۱۳۳۱ سرایش «مرگ دیگر» (هوشنگ ابتهاج) [+]
۱۳۳۴ سرایش «زمستان» (مهدی اخوان‌ثالث) [+]
۱۳۳۵ سرایش «دریچه‌ها» (مهدی اخوان‌ثالث) [+]
۱۳۳۷ سرایش «در کوچه‌سار شب» (هوشنگ ابتهاج) [+]
۱۳۴۳ سرایش «سرود آنکس که برفت و آنکس که . . » (احمد شاملو) [+]
۱۳۴۳ سرایش «آبی، خاکستری، سیاه» (حمید مصدق) [+]
۱۳۴۷ سرایش «خوان هشتم» (مهدی اخوان‌ثالث) [+]
۱۳۵۷ سرایش «آزادی» (هوشنگ ابتهاج) [+]

۰۱ دی ۱۳۴۲ سرایش «گیاه و سنگ نه، آتش» (نادر نادرپور) [+]
۰۴ دی ۱۳۲۵ سرایش «گریز» (هوشنگ ابتهاج) [+]
۰۵ دی ۱۳۳۴ صدور کارت کتابخانهٔ «پوری سلطانی» [+]
۱۰ دی ۱۳۴۸ نمایش فیلم «قیصر» (مسعود کیمیایی) [+]
۱۸ دی ۱۳۳۳ سرایش «پاییز درو» (سیاوش کسرایی) [+]
۱۹ دی ۱۳۳۱ سرایش «به فردا» (محمد زهری) [+]
۲۶ دی ۱۳۳۱ سرایش «آخر بازی» (احمد شاملو) [+]
۲۳ دی ۱۳۵۸ انتشار ترجمهٔ «مسافر کوچولو» (احمد شاملو) [+]

بهمن:
۱۳۱۶ سرایش «همای رحمت» (محمدحسین شهریار) [+]
۱۳۳۸ سرایش «بهانه» (سیاوش کسرایی) [+]
۱۳۴۴ نگارش «در تاریکی» (احمد محمود) [+]
۱۳۶۲ سرایش «به سبز جاودان من» (سیاوش کسرایی) [+]

۰۸ بهمن ۱۳۵۴ نمایش فیلم «گوزنها» (مسعود کیمیایی) [+]
۱۳ بهمن ۱۳۳۹ اجرای ترانهٔ «مهر آفرین» (الهه) [+]
۱۴ بهمن ۱۳۲۶ شکایت از «کافه پارس» به اعلیحضرت [+]
۲۹ بهمن ۱۳۴۵ سرایش «مرثیه» (احمد شاملو) [+]
۲۹ بهمن ۱۳۵۲ خط و امضای «کرامت دانشیان» پیش از تیرباران [+]
۳۰ بهمن ۱۳۵۲ سرایش «تا گل سرخ شدن» (ایرج جنتی‌عطایی) [+]
۳۰ بهمن ۱۳۴۳ سرایش «در جدال آیینه و تصویر» (احمد شاملو) [+]

اسفند:
۱۳۱۹ سرایش «خندهٔ سرد» (نیما یوشیج) [+]
۱۳۳۱ سرایش «کاروان» [گالیا] (هوشنگ ابتهاج) [+]
۱۳۳۷ سرایش «آرزوها» (مهدی اخوان‌ثالث) [+]
۱۳۵۵ انتشار داستان «تجربه» نوشتهٔ (امیر نادری) [+]
۱۳۷۲ سرایش «واژه‌ی دلخواه» (سیاوش کسرایی) [+]

۰۳ اسفند ۱۳۵۷ سرایش «آزادی» (هوشنگ ابتهاج) [+]
۰۵ اسفند ۱۳۳۱ صدور کارت کتابخانهٔ «مرتضی کیوان [+]
۰۷ اسفند ۱۳۴۴ سرایش «مرثیه» (احمد شاملو) [+]
۲۰ اسفند ۱۳۶۰ سرایش «دوباره می‌سازمت وطن» (سیمین بهبهانی) [+]
۲۳ اسفند ۱۳۳۷ سرایش «آرش کمانگیر» (سیاوش کسرایی) [+]
۲۶ اسفند ۱۳۵۰ سرایش «شبانه» [برای چه زیباست شب] (احمد شاملو) [+]

* * *

error: Content is protected !!