عارف: روزهای بارانی

روزهای بارانی
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ:‌پرویز مقصدی
خواننده: عارف

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone