محمد رودگر:‌ بهار اومد

بهار اومد
شعر: همایون اسدی
آهنگ: همایون اسدی
خواننده: محمد رودگر