برنامه رادیویی گلچین هفته ۵۲

برنامه گلچین هفته ۵۲

● 00:48 پیش درآمد سه گاه / گروه شنهاز
● 04:48 پرده اشک / حافظ / آهنگ: همایون خرم / تنظیم: فرامرز پایور / عهدیه
● 09:19 جامه‌دران / تار: جلیل شهناز / آواز: محمدرضا شجریان
● 14:46 رفتن / احمدرضا محسنی / سیما بینا
● 17:54 گوشه‌های از افشاری / اصغر بهاری ـ کمانچه
● 21:50 امان از این دل / امیر جاهد / سروش ایزدی
● 30:00 آهوی وحشی / حافظ / آهنگ: اسماعیل مهرتاش / تنظیم: فرامرز پایور / عبدالوهاب شهیدی
● 42:00 گریه‌ی لیلی / آهنگ: اسدالله ملک / تنظیم: جواد معروفی
● 47:14 بوی جوی مولیان / رودکی / روح‌الله خالقی / مرضیه، غلامحسین بنان
● 53:16 رنگ ماهور / فریدون شهبازیان

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۵۱

برنامه رادیویی گلچین هفته ۵۱

● 00:46 پیش درآمد شور / علی‌اکبر بهاری / گروه شیدا
● 07:04 در معرفی و شناخت «غلامحسین درویش‌خان»
● 07:56 عروس گل (ملوک ضرابی) / ملک‌الشعرای بهار / درویش‌خان / گروه سماعی به رهبری:‌ فریدون ناصری / سیما بینا
● 15:46 آواز حسین قوامی / تار جلیل شهناز
● 24:32 نمیدونی / هما میرافشار /آهنگ: آذرمیدخت دادگر / تنظیم: مرتضی حنانه / مرضیه
● 30:02 ترانه‌ای در دستگاه سه‌گاه / حافظ / عبدالوهاب شهیدی
● 41:27 ترانه‌ای بر اساس غزلی از پرویز ناتل خانلری / جواد معروفی / عهدیه
● 47:15 رویای وصال / رباعی از رودکی / فرامرز پایور / نادر گلچین

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۵۰

برنامه رادیویی گلچین هفته ۵۰

● 00:47 پیش درآمد شوشتری / گروهی سماعی به رهبری: فریدون ناصری
● 04:23 باد صبا / حسام‌السلطنه مراد / محمدرضا شجریان / تنظیم و اجرا: گروه سماعی
● 12:18 رنگی از ساخته‌های موسی معروفی / تنظیم و اجرا: گروه سماعی
● 15:57 رمیده / شعر: فروغ فرخزاد / آهنگ: حسن یوسف‌زمانی / تنظیم: مارسل استپانیان / خواننده: سیما بینا
● 20:45 گوشه‌هایی از ابوعطا / فرهنگ شریف ـ تار
● 33:32 رباعی از ابوسعید ابوالخیر / عود: منصور نریمان / خواننده: محمودی خوانساری
● 40:52 موج / شعر: فریدون مشیری / آهنگ: فرهاد فخرالدینی / خواننده: مرضیه
● 47:53 ترانه‌ای از شیدا / تنظیم و اجرا: گروه شیدا / خواننده: محمد گلریز

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۴۹

برنامه گلچین هفته ۴۹

● پیش درآمد افشاری / درویش‌خان / تنظیم: فرامرز پایور
● 05:44 باد خزان / درویش‌خان / خواننده: محمدرضا شجریان
● 12:31 ترانه‌‌ای شیرازی با صدای زیبا / تنظیم و اجرا: گروه مفتاح
● 16:30 قطعاتی در دستگاه راست پنچگاه / جواد معروفی
● 23:48 آهوی وحشی / اسماعیل مهرتاش / تنظیم: فرامرز پایور / خواننده: عبدالوهاب شهیدی
● 35:49 ترانه‌ای با صدای سیمین غانم / شعر: ابوالقاسم حالت / آهنگ: اکبر محسنی / گروه مفتاح
● 45:19 تازه بهار / شعر: هلالی جغتایی / آهنگ: محمدرضا لطفی / گروه شیدا / خواننده: محمد گلریز
● 53:40 رنگ ناز / علینقی وزیری / گروه مفتاح به رهبری: فریدون شهبازیان

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۴۸

برنامه گلچین هفته ۴۸

● 00:47 ترانه‌ای در ماهور / شعر: مولوی / آهنگ: محمدرضا لطفی / خواننده: مرضیه
● 06:02 گوشه‌هایی از دستگاه نوا / اصغر بهاری ـ کمانچه
● 13:18 تصنیفی در نوا با صدای محمدرضا شجریان / تنظیم و اجرا: گروه شهناز
● 21:47 تاب بنفشه / غزل حافظ / آهنگ: دانشجویان رشته موسیقی دانشگاه تهران / خواننده: سروش ایزدی
● 27:26 آوازی در ماهور / سه‌تار: جلال‌الدین ذوالفنون / خواننده: سید نورالدین رضوی سروستانی
● 50:00 عهد شکن (روح‌انگیز) بازخوانی: حمیرا

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۴۷

برنامه رادیویی گلچین هفته ۴۷

● 00:47 موسم گل (قمرالملوک وزیری) / تار:‌ محمدرضا لطفی / بازخوانی: هنگامه اخوان
● 12:00 بهار دلکش / شعر: ملک‌الشعرا بهار / آهنگ: درویش‌خان / تنظیم: فرامرز پایور / خواننده: محمدرضا شجریان
● 17:00 گوشه‌های هدی، پهلوی در چهارگاه / تار: جلیل شهناز
● 25:28 در کوچه‌سار شب / شعر: هوشنگ ابتهاج / آهنگ: محمد حیدری / خواننده: مهستی
● 32:13 آواز تاج اصفهانی در سن هشتاد سالگی / نی: حسن کسایی / تار: محمدرضا لطفی
● 46:27 ترانه «تا سیپده» با صدای مرضیه

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۴۶

برنامه گلچین هفته ۴۶

● 00:46 پیش درآمد سه گاه / رضا محجوبی / گروه سماعی
● 03:55 عهد شکن (روح‌انگیز) تنظیم و اجرا: گروه سماعی بازخوانی: حمیرا
● 08:19 تصنیفی از «عارف قزوینی» با صدای نادر گلچین
● 18:06 تصنیف دور گردون / موسی معروفی / ارکستر فرهنگ و هنر / خواننده: افسانه
● 26:31 گذشت / شعر: محمدحسین شهریار / آهنگ: فرامرز پایور / خواننده: عبدالوهاب شهیدی
● 35:15 معرفی «جلال ذوالفنون» و اجرای قطعاتی در ابوعطا با سه‌تار
● 50:41 ترانه‌ای با شعر: سیمین بهبهانی / آهنگ: حسن یوسف‌زمانی / خواننده: سیمین غانم

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۴۵

برنامه گلچین هفته ۴۵

● ویژه برنامه «عارف قزوینی» (بخش دوم)
● 01:24 عبدالله‌خان دوامی از «عارف قزوینی» می‌گوید
● 04:19 تصنیفی از عارف قزوینی / صدای عبدالله‌خان دوامی / تار: درویش‌خان
● 06:58 تاریخچه تصنیف نمی‌دانم چه در پیمانه کردی به روایت عبدالله دوامی
● 12:29 افتخار آفاق / سابقه دلدادگی و آشنایی / خواننده:‌ محمدرضا شجریان
● 20:16 تصنیفی دیگر از عارف قزوینی با صدای سیما بینا
● 26:59 گریه را به مستی بهانه کردم / خواننده: عبدالوهاب شهیدی
● 43:22 تصنیفی از عارف قزوینی با صدای غلامحسین بنان
● 47:58 تصنیف بلبل شوریده با صدای مرضیه

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۴۴

برنامه گلچین هفته ۴۴

● ویژه برنامه عارف قزوینی / از خون جوانان وطن / خواننده:‌ الهه
● 06:27 در باره «عارف قزوینی» / تاجی احمدی
● 09:11 از بان «عارف قزوینی» / شعر: هوشنگ ابتهاج / آهنگ: محمدرضا لطفی / خواننده: محمدرضا شجریان
● 16:37 ادامه معرفی «عارف قزوینی» / تاجی احمدی
● 17:13 نخستین تصنیف «عارف قزوینی» از عشق و علاقه‌اش به دختری ارمنی در رشت / خواننده: سیما بینا
● 20:00 تصنیفی از «عارف قزوینی» که در استانبول ترکیه ساخته است / خواننده: غلامحسین بنان
● 26:25 گریه را به مستی بهانه کردم / عارف قزوینی / خواننده: مرضیه
● 37:45 گریه کن / عارف قزوینی / تنظیم: گروه سماعی / خواننده: عبدالوهاب شهیدی
● 44:45 تصنیف در مایه افشاری با صدای الهه
● 49:31 جوانان وطن / عارف قزوینی / تنظیم و اجرا: گروه شیدا / خواننده: محمدرضا شجریان

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۴۳

برنامه گلچین هفته ۴۳

● 00:46 چهار مضراب زنگ شتر، بهار مست، سامانی / ابوالحسن صبا / تنظیم: فرامرز پایور
● 06:41 موسم گل (قمرالملوک وزیری) / تنظیم: محمدرضا لطفی / خواننده: هنگامه اخوان
● 17:06 سرگشته / شعر: هوشنگ ابتهاج / آهنگ: همایون خرم / خواننده: حسین قوامی
● 22:37 ترانه بر اساس غزل حافظ / آهنگ: مصطفی کسروی / خواننده: عهدیه
● 31:14 تازه بهار / غزل: هلالی / آهنگ: محمدرضا لطفی / خواننده: محمد گلریز
● 39:42 شاهد شیراز / شعر و آهنگ: شوریده شیرازی / اجرا: گروه سماعی / خواننده: زیبا
● 45:05 یاد کودکی / شعر: معینی کرمانشاهی / آهنگ: علی تجویدی / خواننده: دلکش
● 54:58 تصنیف از خون جوانان وطن / خواننده: محمدرضا شجریان

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!