برنامه رادیویی گلچین هفته ۲۹

برنامه گلچین هفته ۲۹

● 00:51 پیش درآمد افشاری / درویش‌خان / تنظیم و اجرا: گروه پایور
● 05:57 گلریزان (ای بهار دلنشین) / شعر: بیژن ترقی / آهنگ: روح‌الله خالقی / خواننده: بنان
● 13:03 بازخوانی تصینف قدیمی / محمدرضا شجریان
● 16:07 چه بخواهی، چه نخواهی / شعر: میرناصر شریفی / آهنگ: مهدی خالدی / تنظیم: مصطفی کسروی / خواننده: دلکش
● 21:51 ترانه‌ای با صدای محمد گلریز / گروه شیدا
● 26:26 امان از این دل / شعر و آهنگ: امیر جاهد / خواننده: سروش ایزدی
● 34:57 اوج (به یاد حسین تهرانی) / شعر: لعبت والا / آهنگ: فرامرز پایور / خواننده: نادر گلچین
● 44:05 عزیز / ترانه محلی بیرجندی / تنظیم آهنگ: فرامرز پایور / خواننده: سیما بینا
● 51:14 رنگ پریچهر و پریزاد / درویش‌خان / تنظیم و اجرا: گروه پایور

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۲۸

برنامه گلچین هفته ۲۸

● 00:00 معرفی محتوای برنامه گلچین هفته / تاجی احمدی
● 01:03 آمد نوبهار / شعر: نواب صفا / آهنگ: مهدی خالدی / تنظیم: فرهاد فخرالدینی / خواننده: نادر گلچین
● 05:41 دل هوس سبزه و صحرا ندارد / عارف قزوینی / خواننده: سیما بینا
● 12:59 بهار دلکش / شعر: ملک‌الشعرای بهار / آهنگ: درویش‌خان / خواننده: محمدرضا شجریان
● 18:17 باغ آتشین / شعر: عبدالله الفت / آهنگ: اکبرپور / خواننده: سیما مافیها (مرجان)
● 22:12 گاجانه خوسی / شعر:‌ تیمور گرگین / آهنگ: اکبر محسنی / خواننده: ناصر مسعودی
● 25:59 به کنارم بنشین / شعر: رهی معیری / آهنگ: مهدی خالدی / تنظیم: مصطفی کسروی / خواننده: دلکش
● 34:03 تصنیف چشم نرگس / خواننده: محمدرضا شجریان
● 39:19 آفرین / خواننده: سروش ایزدی / تنظیم آهنگ و اجرا: گروه سماعی
● 44:12 ئاموزا (دختر عمو) / ترانه‌ای کردی / آهنگ: گروه مفتاح / خواننده: شهابی
● 49:28 رنگ کوراوغلو / تنظیم و اجرا: فرامرز پایور

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۲۷

برنامه گلچین هفته ۲۷

گلچین نوروزی ( ۵ )
● 03:08 چند رباعی از رودکی / با آواز: نادر گلچین
● 06:17 رنگ اصفهان / درویش‌خان / تنظیم و اجرا: گروه شیدا
● 08:15 بهار دلکش / شعر: ملک‌الشعرای بهار / آهنگ: درویش‌خان / خواننده: محمدرضا شجریان
● 13:18 عزیز / ترانه محلی بیرجندی / خواننده سیما بینا
● 19:52 رنگ ابوعطا / علی‌اکبرخان شهنازی / تنظیم و اجرا: گروه سماعی
● 21:52 تصنیفی قدیمی / تنظیم و اجرا: گروه شیدا / خواننده: محمد گلریز
● 26:25 چهارمضراب دشتی (کاروان) / ابوالحسن‌ صبا / فرامرز پایور، رحمت‌الله بدیعی، محمد اسماعیلی
● 30:42 یار کازرونی / ترانه محلی / خواننده: افسر شهیدی
● 36:01 رنگی در گوشه راک از دستگاه ماهور / گروه شیدا
● 37:51 گریلی / خواننده: محمدرضا شجریان
● 42:51 رنگ سه‌گاه / رضا محجوبی / گروه سماعی
● 44:51 تصنیف / شعر و آهنگ: امیر جاهد / تنظیم: فرامرز پایور / خواننده: سروش ایزدی
● 51:49 می نوش / شعر: گلچین گیلانی / آهنگ: فرامرز پایور / تنظیم: فریدون شهبازیان / خواننده: نادر گلچین

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۲۶

برنامه گلچین هفته ۲۶

گلچین نوروزی ( ۴ )
● 00:46 عید بر عاشقان مبارک باد / شعر: مولوی / آهنگ: محمدرضا لطفی / خواننده:‌ مرضیه
● 03:00 بهار دلکش / شعر: ملک‌الشعرای بهار / آهنگ: درویش‌خان / خواننده: محمدرضا شجریان
● 08:00 رنگ اصفهان / علینقی وزیری / ارکستر فرهنگ و هنر به سرپرستی: فرامرز پایور
● 11:08 دلبر / ترانه محلی / خواننده سیما بینا
● 18:48 رنگ پریچهر و پریزاد / درویش‌خان / تنظیم: فرامرز پایور
● 23:48 سرود بهار / شعر:‌ فریدون مشیری / آهنگ: فرهاد فخرالدینی / خواننده: فریدون فرهی
● 27:00 میلاد جوانه / شعر: محمدعلی بهمنی / آهنگ: علی جعفریان / خواننده: افسر شهیدی
● 31:42 رنگ افشاری / علی‌اکبرخان شهنازی / تنظیم: فریدون ناصری
● 33:10 ابیاتی از سعدی / آهنگ فرامرز پایور / خواننده: محمدرضا شجریان
● 37:28 قطعه‌ای از استاد احمد عبادی (اجرا به همراه ارکستر)
● 52:02 می نوش / شعر: گلچین گیلانی / آهنگ: فرامرز پایور / تنظیم: فریدون شهبازیان / خواننده: نادر گلچین

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۲۵

برنامه گلچین هفته ۲۵

گلچین نوروزی ( ۳ )
● 00:47 عید بر عاشقان مبارک باد / شعر: مولوی / آهنگ: محمدرضا لطفی / خواننده:‌ مرضیه
● 03:05 غزلی از حافظ با آواز و ضرب مرشد مرادی 10:07 رنگ دشتی / رکن‌الدین مختاری / ارکستر فرهنگ و هنر
● 13:16 آمد نوبهار / شعر: نواب صفا / آهنگ: مهدی خالدی / تنظیم: مصطفی کسروی / خواننده: نادر گلچین
● 17:52 رنگ ناز / علینقی وزیری
● 21:08 در باغ سعدی / آهنگ: جواد معروفی / خواننده: عهدیه
● 25:39 رنگ ماهور / درویش‌خان / تنظیم و اجرا: گروه شیدا
● 27:51 ای ساقی / شعر: سلمان ساوجی / آهنگ: علی تجویدی / خواننده: سیمین غانم
● 38:29 رنگ شوشتری / حسن کسایی / محمدرضا لطفی / ناصر فرهنگفر
● 40:20 آفرین / نیراعظم رومی / تنظیم: گروه سماعی / خواننده: سروش ایزدی
● 45:07 قطعاتی در ماهور با کمانچه / کامران داروغه
● 52:00 می نوش / شعر: گلچین گیلانی / آهنگ: فرامرز پایور / تنظیم: فریدون شهبازیان / خواننده: نادر گلچین

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۲۴

برنامه گلچین هفته ۲۴

گلچین نوروزی ( ۲ )
● 00:49 عید بر عاشقان مبارک باد / شعر: مولوی / آهنگ: محمدرضا لطفی / خواننده:‌ مرضیه
● 03:10 غزلی از دکتر مهدی حمیدی شیرازی با آواز و ضرب مرشد مرادی
● 11:59 رنگ / موسی معروفی 14:08 آمد نوبهار / شعر: نواب صفا / آهنگ: مهدی خالدی / خواننده: دلکش
● 20:43 رنگ همایون / رکن‌الدین مختاری
● 22:24 هزار دستان / شعر و آهنگ: امیر جاهد / اجر: گروه سماعی / خواننده:‌ محمدرضا شجریان
● 28:14 رنگ سه گاه / روح‌الله خالقی
● 30:24 چشم به راه / شعر: هما میرافشار / آهنگ: حبیب‌الله بدیعی / خواننده: حمیرا
● 35:17 رنگ افشاری / درویش‌خان / تنظیم و اجرا: گروه شیدا
● 36:29 ترجمه و دکلمه شعر ترانه‌ی سیران
● 37:26 سیران / ترانه محلی کردی / با صدای شهابی
● 40:27 رنگ چهارگاه / علی‌اکبرخان شهنازی / اجرا: گروه سماعی
● 42:30 برای دخترم بهار/ شعر: فریدون مشیری / آهنگ: فرهاد فخرالدینی / خواننده: مرضیه
● 46:46 رنگ پریچهر و پریزاد / درویش‌خان / تنظیم و اجرا: فرامرز پایور
● 51:50 می نوش / شعر: گلچین گیلانی / آهنگ: فرامرز پایور / تنظیم: فریدون شهبازیان / خواننده: نادر گلچین

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۲۳

برنامه گلچین هفته ۲۳

گلچین نوروزی ( ۱ )
● 00:43 عید بر عاشقان مبارک باد / شعر: مولوی / آهنگ: محمدرضا لطفی / خواننده:‌ مرضیه
● 03:07 شادباش سال نو دست اندرکاران برنامه گلچین هفته به شنوندگان / تاجی احمدی
● 04:15 ابیاتی از سعدی و فرودسی با صدا و ضرب مرشد مرادی
● 12:29 رنگ «کوراوغلو» از ردیف دستگاه ماهور / فرامرز پایور
● 16:08 عزیز / ترانه محلی بیرجندی / خواننده: سیما بینا
● 20:46 رنگ ناز / علینقی وزیری / تنظیم و اجرا: گروه مفتاح
● 23:01 بهار دلکش / شعر: ملک‌الشعرای بهار / تنظیم: فرامرز پایور / دوریش‌خان
● 28:20 رنگ شور / رکن‌الدین مختاری / ارکستر فرهنگ و هنر
● 31:17 چه بخواهی چه نخواهی / شعر: میرناصر شریفی / آهنگ: مهدی خالدی / تنظیم: مصطفی کسروی / خواننده: دلکش
● 37:09 رنگ اصفهان / دوریش‌خان
● 39:10 سرود بهار / شعر:‌ فریدون مشیری / آهنگ: فرهاد فخرالدینی / خواننده: فریدون فرهی
● 42:26 به گردش فروردین / شعر و آهنگ: امیر جاهد / تنظیم: فرامرز پایور / خواننده: سروش ایزدی
● 49:36 می نوش / شعر: گلچین گیلانی / آهنگ: فرامرز پایور / تنظیم: فریدون شهبازیان / خواننده: نادر گلچین

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۲۲

برنامه رادیویی گلچین هفته ۲۲

قعطه چهارگاه کاری از فرهاد فخزالدینی، تجربه‌ی تازه‌ای برای آواز ایرانی به همراه ارکستر / خواننده:‌ محمدرضا شجریان

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۲۱

برنامه گلچین هفته رادیو ایران قدیم

● 01:00 پیش درآمد ماهور / درویش‌خان / اجرا: گروه شیدا
● 06:13 می ناب / شعر: حافظ / آهنگ: روح‌الله خالقی / خواننده: بنان
● 19:32 افسانه / شعر: نیما یوشیج / آهنگ: جواد معروفی / خواننده: سیما بینا
● 25:30 ترانه اصیل کردی / خواننده: علا‌الدین بابا شهابی
● 30:07 بسوزان / شعر: عبدالله الفت / آهنگ: علی تجویدی / خواننده: سیمین غانم
● 38:56 گریه کن / شعر: عارف قزوینی / تنظیم: گروه سماعی / خواننده: عبدالوهاب شهیدی
● 46:13 به کنارم بنشین / شعر: رهی معیری / آهنگ: مهدی خالدی / تنظیم: مصطفی کسروی / دلکش
● 54:56 رنگ ناز / علینقی وزیری

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۲۰

برنامه رادیویی گلچین هفته ۲۰

● 00:59 آهوی وحشی / اسماعیل مهرتاش (ملوک ضرابی) / فرامرز پایور (عبدالوهاب شهیدی)
● 13:00 پیش درآمد حسن کسایی / فریدون ناصری / محمدرضا لطفی / ناصر فرهنگ‌فر
● 17:02 من و دل (پروانه) / خواننده: پوران / معرفی اعضای گروه سماعی
● 24:17 سرگشته / شعر:‌ هوشنگ ابتهاج / آهنگ: همایون خرم / خواننده: حسین قوامی
● 30:57 چهار مضراب‌های ابوالحسن صبا / فرامرز پایور / رحمت‌الله بدیعی / محمد اسماعیلی
● 37:16 سوز و گداز / منسوب به علی‌اکبر شیدا / تنظیم:‌ گروه شیدا / خواننده: سروش ایزدی
● 44:28 با بلبل شیدا / دوبیتی‌های بابا طاهر / آهنگ: حسن یوسف‌زمانی / خواننده:‌ سیما بینا

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!