موسیقی ایرانی:‌ دستگاه ابوعطا (افشاری) (کانون پرورش فکری)

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ردیف‌های موسیقی ایران: دستگاه ابوعطا (افشاری)
نوشته، انتخاب و نظارت: کامبیز روشن‌روان
آواز: محمدرضا شجریان
طرح جلد: فرشید مثقالی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن موسیقی ایرانی:‌ دستگاه ابوعطا (افشاری) (کانون پرورش فکری)