«تجربه» خاطره‌نوشته‌ای از «امیر نادری»

امیر نادری تجربه

دستم رفت روی زنگ و صداشو توی راهرو شنیدم. خودمو عقب کشیدم و ترسیدم. رو پاهام ایستادم. متوجهٔ پنجره‌ای که کنار در بود شدم. یه صدایی از توش می‌اومد. در باز شد. یه خانم سی ساله که قدش بلند بود. صورتم سرخ شد. تا حالا یه زنو اینقد از نزدیک ندیده بودم.

ادامه خواندن «تجربه» خاطره‌نوشته‌ای از «امیر نادری»

عباس کیارستمی: دو راه حل برای یک مسئله (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی دو راه حل برای حل یک مسئله

دو راه حل برای یک مسئله
کارگردان: عباس کیارستمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن عباس کیارستمی: دو راه حل برای یک مسئله (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی: زندگی و دیگر هیچ (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی زندگی و دیگر هیچ

زندگی و دیگر هیچ (و زندگی ادامه دارد)
کارگردان: عباس کیارستمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۷۰

ادامه خواندن عباس کیارستمی: زندگی و دیگر هیچ (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی: همشهری (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی همشهری

همشهری
کارگردان: عباس کیارستمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۶۲

ادامه خواندن عباس کیارستمی: همشهری (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی: اولی‌ها (کانون پرورش فکری)

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

اولی‌ها
کارگردان: عباس کیارستمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۶۳

ادامه خواندن عباس کیارستمی: اولی‌ها (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی: همسرایان (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی همسرایان

همسرایان
کارگردان: عباس کیارستمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۶۱

ادامه خواندن عباس کیارستمی: همسرایان (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی: به ترتیب یا بدون ترتیب (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی به ترتیب یا بدون ترتیب

به ترتیب یا بدون ترتیب
کارگردان: عباس کیارستمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۶۰

ادامه خواندن عباس کیارستمی: به ترتیب یا بدون ترتیب (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی:‌ دندان درد (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی دندان درد

دندان درد
کارگردان: عباس کیارستمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۹

ادامه خواندن عباس کیارستمی:‌ دندان درد (کانون پرورش فکری)