عباس کیارستمی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

عباس کیارستمی کانون پرورش فکری کودکان

«عباس کیارستمی» و «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» دو نام به‌هم گره خورده و یادآور هم است. اولین فیلم کودکان را برای کانون او ساخت. [نان و کوچه ـ ۱۳۴۹] و این اولین فیلم خود کیارستمی هم بود.

ادامه خواندن عباس کیارستمی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

«تجربه» خاطره‌نوشته‌ای از «امیر نادری»

امیر نادری تجربه

« تجربه »
خاطره‌نوشته‌ای از: امیر نادری
با صدای: راوی حکایت باقی
اجرا: جمعه ۷ شهریور ۱۳۸۲

ادامه خواندن «تجربه» خاطره‌نوشته‌ای از «امیر نادری»

عباس کیارستمی: تجربه (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی تجربه

تجربه
کارگردان: عباس کیارستمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

ادامه خواندن عباس کیارستمی: تجربه (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی: دو راه حل برای یک مسئله (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی دو راه حل برای حل یک مسئله

دو راه حل برای یک مسئله
کارگردان: عباس کیارستمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۴

ادامه خواندن عباس کیارستمی: دو راه حل برای یک مسئله (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی: زندگی و دیگر هیچ (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی زندگی و دیگر هیچ

زندگی و دیگر هیچ (و زندگی ادامه دارد)
کارگردان: عباس کیارستمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۷۰

ادامه خواندن عباس کیارستمی: زندگی و دیگر هیچ (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی: همشهری (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی همشهری

همشهری
کارگردان: عباس کیارستمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۶۲

ادامه خواندن عباس کیارستمی: همشهری (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی: اولی‌ها (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی اولی ها

اولی‌ها
کارگردان: عباس کیارستمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۶۳

ادامه خواندن عباس کیارستمی: اولی‌ها (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی: همسرایان (کانون پرورش فکری)

عباس کیارستمی همسرایان

همسرایان
کارگردان: عباس کیارستمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۶۱

ادامه خواندن عباس کیارستمی: همسرایان (کانون پرورش فکری)