ایرج مهدیان: تو را با غریبه می‌بینم ـ برای کسی بمیر که برات تب بکنه (جلد صفحه)

ایرج مهدیان تو را با غریبه می بینم

برای کسی بمیر که برات تب بکنه ـ تو را با غریبه می‌بینم [+]
ایرج مهدیان
(گلدن موزیک «نغمه»)

ادامه خواندن ایرج مهدیان: تو را با غریبه می‌بینم ـ برای کسی بمیر که برات تب بکنه (جلد صفحه)

error: Content is protected !!