آزاده: یه دل نه صد دل

یه دل نه صد دل
شعر: محمدعلی بهمنی
آهنگ: پرویز غیاثیان
خواننده: آزاده

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone