فریدون فرخزاد: هر کی ندونه من می‌دونم

هر کی ندونه من می‌دونم
شعر: کریم محمودی
آهنگ: پرویز غیاثیان
خواننده: فریدون فرخزاد

ادامه خواندن فریدون فرخزاد: هر کی ندونه من می‌دونم

امیر رسایی ـ گوگوش: چرا چرا (دو صدایی)

چرا چرا
شعر: [محمدعلی] شیرازی
آهنگ: پرویز قیاسی [غیاثیان]
خوانندگان: امیر رسایی ـ گوگوش

ادامه خواندن امیر رسایی ـ گوگوش: چرا چرا (دو صدایی)

حمید قنبری ـ رامش: ماشین شخصی

حمید قنبری رامش ماشین شخصی

ماشین شخصی
بر وزن ترانه‌ی «روم نمیشه»
شعر: [پرویز] خطیبی
آهنگ: [پرویز غیاثیان]
خوانندگان: حمید قنبری، رامش

ادامه خواندن حمید قنبری ـ رامش: ماشین شخصی