دلیله نمازی ـ بگو بله!

[عروس خانم] بگو بله!
شعر و آهنگ: رشید مرادی
خواننده: دلیله نمازی