ضیاء ـ تیلا: انتظارت می‌کشم

انتظارت می‌کشم
شعر: رضا شمسا
آهنگ: خلیل شمايي
خوانندگان: ضیاء ـ تیلا

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!