عارف: نمیری ای دل

عارف نمیری ای دل

نمیری ای دل
شعر: کریم فکور
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده:‌ عارف

error: Content is protected !!