پوران: سوسو

پوران سوسو

سو سو
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: رزازان
خواننده: پوران

زند ستاره سوسو
شبی سیه‌گیسو
شکفته بر چهره‌ی شب
گل من از یک‌سو

سو، ستاره می‌زنه سو
ستاره‌ی بختِ حریفونم
تابد همچون مُروارید
ستاره‌ی عشق من را
کی در آسمونها
می‌شود دید!؟

زند ستاره سوسو
شبی سیه‌گیسو
در این بهار رنگین
گل بهارم کو!؟

* * *

error: Content is protected !!