منوچهر سخایی: کالسکه‌ی زرین

منوچهر سخایی کالسکه زرین

کالسکه‌ی زرین
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: کامبیز مژدهی
خواننده:‌ منوچهر سخایی

کالسکه‌ی زرینی در فروغ ماه
آهسته شود پنهان در غبار راه
بی‌خبر بگذشت آرام از کنار من
بُرده با خود از کنارِ من، قرارِ من
یارِ من در کالسکه بنشسته
دل ز عشق و شهر خود بگسسته

آه! چه حاصل از آشنایی
چون به بار آرد جدایی
از چشمم بگذشت
همچون رویایی
با این راه دور و دراز
کی من به او می‌رسم باز

* * *
یاد و خاطره‌ای از «منوچهر سخایی»

* * *
تاریخچهٔ اولین ترانهٔ خوانندگان ایرانی

* * *

error: Content is protected !!