منوچهر سخایی: کالسکهٔ‌ زرین

کالسکهٔ زرین
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: کامبیز مژدهی
خواننده:‌ منوچهر سخایی

یاد و خاطره‌ای از «منوچهر سخایی»

* * *

تاریخچهٔ اولین ترانهٔ خوانندگان ایرانی

* * *