رامش: اسیر

اسیر
شعر: زهرا دانشیان
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: رامش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!