رامش: چادر نماز

چادر نماز
شعر: هوشنگ شهابی
آهنگ: کیومرث سلیم‌پور
خواننده: رامش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!