الهه: دریغا دریغا

دریغا
شعر: کریم فکور
آهنگ: ؟؟
خواننده: الهه