الهه: فریاد از این دل

فریاد از این دل
آهنگ: حبیب‌الله بدیعی
خواننده: الهه